Beskrivning

’Chia är en sorts frö från den sydamerikanska växten ”Salvia Hispania L” . Det har gått rykten om att denna ört har varit bas födan för aztekerna och kvarstår som kärnmat i Mexiko och Guatemala. Förutom Omega-3 och omega-6 fettsyror så innhåller chiafrön proteiner och vitaminer såsom vitamin A, B1, B2, B3, B6 och vitamin E samt mineraler som kalcium, kalium, järn, magnesium, fosfor och zink. Chiafrön består även av en hel del antioxidanter. De har dessutom lågt GI-värde.’